STÓŁ OPERACYJNY DIAMOND 40

DIAMOND 40 K  Model no. 170.4001.0

Uniwersalny stół operacyjny z krótką sekcją pleców i elektrohydraulicznym sterowaniem przy pomocy opcjonalnego ręcznego pilota sterującego 4 funkcji stołu: – góra/dół, – przechyły boczne, – pozycja anty- i Trendelenburga, – sekcja pleców. Dodatkowe sterowanie tymi funkcjami przy pomocy awaryjnych pokręteł i pedałów nożnych (sterowanie hydrauliczne). Akumulatory. Wbudowana ładowarka akumulatorów z kablem zasilania 230 V. Stół mobilny na 4 podwójnych kołach, 2 z nich antystatyczne, z centralnym hamulcem, 1 dodatkowe koło z blokadą kierunkową. Nie obejmuje sekcji głowy, sekcji nóg, przedłużenia sekcji pleców ani ręcznego pilota sterującego.]

101.0227.0 Koło kierunkowe – dodatkowe sprężynowe koło kierunkowe do modeli DIAMOND 40, aktywowane za pomocą pedałów nożnych umieszczonych po obu stronach stołu.
101.0430.0 Podwójny blat stołu – z możliwością włożenia kasety rtg, dla stołów DIAMOND z wycięciem ginekologicznym oraz krótką sekcją pleców.

DIAMOND 40 LK Model no. 170.4002.0

– podobnie jak model DIAMOND 40 K, dodatkowo: Elektrohydrauliczny przesuw wzdłużny blatu do 290 mm dla optymalnego obrazowania rtg. Nie obejmuje sekcji głowy, sekcji nóg, przedłużenia sekcji pleców ani ręcznego pilota sterującego.

101.0227.0 Koło kierunkowe – dodatkowe sprężynowe koło kierunkowe do modeli DIAMOND 40, aktywowane za pomocą pedałów nożnych umieszczonych po obu stronach stołu.
101.0430.0 Podwójny blat stołu – z możliwością włożenia kasety rtg, dla stołów DIAMOND z wycięciem ginekologicznym oraz krótką sekcją pleców.

  1. 1
    Prezentacja Video
  2. 2
    Animacja przedstawiająca funkcje stołu operacyjnego Diamond
    ANIMACJA FUNKCJI STOŁU

Dane Techniczne

  • Pobierz plik PDFBroszura
  • Pobierz plik PDFAkcesoria

Podobne Produkty