STÓŁ OPERACYJNY DIAMOND 50

DIAMOND 50 BK Model no.  170.5500.0

Uniwersalny stół operacyjny z krótką sekcją pleców i elektrohydraulicznym sterowaniem przy pomocy ręcznego pilota sterującego 5 funkcji stołu: -góra/dół, – przechyły boczne, – pozycja anty- i Trendelenburga, – sekcja pleców, – sekcja nóg. Dodatkowe sterowanie tymi funkcjami przy pomocy awaryjnego panelu sterującego, odłączanego od kolumny stołu (sterowanie elektrohydrauliczne) oraz awaryjnych pokręteł i pedałów nożnych (sterowanie hydrauliczne). Akumulatory. Wbudowana ładowarka akumulatorów z kablem zasilania 230 V. Stół mobilny na 4 podwójnych kołach, 2 z nich antystatyczne, z centralnym hamulcem, 1 dodatkowe koło kierunkowe, aktywowane za pomocą pedałów nożnych umieszczonych po obu stronach stołu. Nie obejmuje sekcji głowy, sekcji nóg, przedłużenia sekcji pleców ani ręcznego pilota sterującego.

101.0430.0 Podwójny blat stołu z możliwością włożenia kasety rtg, dla stołów DIAMOND z wycięciem ginekologicznym oraz krótką sekcją pleców (bez ilustracji).

  1. 1
    Prezentacja Video
  2. 2
    Animacja przedstawiająca funkcje stołu operacyjnego Diamond
    ANIMACJA FUNKCJI STOŁU

Dane Techniczne

  • Pobierz plik PDFBroszura
  • Pobierz plik PDFAkcesoria

Podobne Produkty