Intubacja

Regulamin wypożyczenia manekinaFormularz wypożyczenia manekinaFilm instruktażowyPliki do pobrania

Regulamin wypożyczenia manekina

intubacja

 

  1. Medicom Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-819, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 zwany dalej Użyczającym umożliwia wypożyczenia manekina dla jednostek – zwanymi dalej Biorącym, które zakupiły wideolaryngoskop w terminie od 01.11.2020 do 31.03.2021
  2. Możliwością wypożyczenia objęte są manekiny intubacyjne AirSim firmy TruCorp
  3. Wypożyczenie następuje na okres 5 dni z możliwością przedłużenia do 10 dni
  4. Biorący ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
  5. Wszystkich Biorących obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków.
  6. Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku.
  7. Po uzyskaniu wniosku manekin wysyłany jest firmą spedycyjną na koszt Użyczającego.
  8. Biorący zobowiązuje się do zwrotu manekina w otrzymanej torbie i kartonie, na koszt Użyczającego i terminie przez niego ustalonym.
  9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania manekina odpowiada Biorący.
  10. Medicom sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

Wypożyczenie manekina

intubacja

Film instruktażowy