MISJA FIRMY

Nadrzędnym celem Medicom Sp. z o.o. jest uzyskanie satysfakcji Klienta poprzez:

  • utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług,
  • oferowanie wyrobów i urządzeń medycznych na najwyższym poziomie jakościowym, wyróżniających się nowoczesnością rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa i wymogów środowiska naturalnego,
  • wykorzystanie szkoleń pracowników do podnoszenia standardów realizacji usług i zarządzania Spółką,
  • poprawne i skuteczne szkolenie z obsługi dostarczanego sprzętu oraz szybka i w pełni zadowalająca realizacja wykonywanych usług serwisowych;
  • kompleksowość dostaw.
  1. CERTYFIKATY