DIATERMIA CHIRURGICZNA MEMB3

Diatermia chirurgiczna MEMB3

Jak wynika z jej ergonomicznej obsługi, diatermia chirurgiczna MEMB3 wykorzystuje sprawdzoną technologię. Specjalne przełączniki obrotowe są zaprojektowane tak, aby ustawić moc oddzielnie dla każdego trybu pracy z ustawieniami wskazanymi na wyświetlaczu cyfrowym. Odpowiednie rodzaje prądu mogą być wybierane łatwo za pomocą dedykowanych przycisków umieszczonych na klawiaturze membranowej.

Diatermia chirurgiczna KLS Martin MEMB3 jest aparatem do elektrochirurgii, sterowanym mikroprocesorowo o uniwersalnym zastosowaniu, o znakomitych parametrach mocy. Aparat odpowiada najnowszym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa.

Aparat MEMB3 wyróżnia się szczególnie następującymi parametrami konstrukcyjnymi:

 • dynamiczne sterowanie polem mocy znamionowej dla automatycznego ustawienia optymalnego punktu pracy przy każdym zastosowaniu
 • progresywne sterowanie mocą dla szczególnie delikatnych aplikacji w dolnym zakresie mocy i duża rezerwa regulacyjny w górnym zakresie mocy
 • koncepcja bezpieczeństwa pracy oparta na 2 równolegle pracujących mikroprocesorach (najnowszy wymóg przepisów)
 • łatwa obsługa poprzez przejrzyste usytuowanie elementów obsługi i ich oznaczenie wytłoczonymi symbolami. Regulacja mocy następuje pokrętłami obrotowymi z dodatkowym wskaźnikiem cyfrowym dozowania prądu w Wattach. Wszystkie podłączenia znajdują się na ścianie czołowej aparatu (dotyczy elektrody aktywnej, neutralnej oraz włącznika nożnego)
 • cztery rodzaje prądu do cięcia: możliwość wyboru między cięciem gładkim, a zgorzelinowym w atmosferze powietrza oraz w płynie
 • trzy rodzaje prądu do koagulacji – możliwość wyboru między dwoma rodzajami prądu o dużej mocy do koagulacji kontaktowej, a prądem o wysokim faktorze Crest do tzw. koagulacji natryskowej
 • osobny generator do bipolarnego cięcia i koagulacji. Generator bipolarny może pracować jednocześnie z generatorem cięcie/koagulacja – autotest samokontroli po każdorazowym załączeniu aparatu – optyczna i akustyczna sygnalizacja aktywacji prądu HF różnymi lampkami z różnorodnymi sygnałami tonalnymi dla cięcia i koagulacji
 •  wielofunkcyjne miejsca podłączeń dla tzw. inteligentnego wyposażenia
 • kombinowane gniazdka dla przewodów koncentrycznych Martin oraz elementów jednorazowego użytku
 • zintegrowany system kontroli pacjenta (Martin PCS) przeprowadza przy pomocy dwupłaszczyznowej elektrody neutralnej ciągły nadzór nad aplikacją prądu
 • zabezpieczenie w przypadku przedawkowania prądu
 • sygnalizacja akustyczna przy aplikacji prądu HF
 • brak otworów wentylacyjnych, brak dmuchawy chłodzącej
 • wysoka sprawność generatora daje małe straty mocy
 • łatwa do utrzymania higieny ściana frontowa aparatu – praktyczne wyposażenie dodatkowe o wysokiej jakości

Na przednim panelu aparatu, w polu obsługi cięcia monopolarnego zaznaczonym kolorem żółtym, znajdują się przyciski wyboru jednego z czterech prądów:

 diatermia chirurgiczna Cięcie 1
Cięcie gładkie bez karbonizacji
 diatermia chirurgiczna Cięcie 2
Cięcie z ograniczą karbonizacją
 cięcie_3 Cięcie 3 (super blend)
Cięcie z silną karbonizacją i z równoczesną koagulacja
 endo_mode Tryb ENDO.
Cięcie z kontrolą czasu do specjalnych zastosowań np. endoskopowa papillotomia lub polipektomia.

 

W polu obsługi koagulacja monopolarna zaznaczonym kolorem niebieskim, znajdują się przyciski wyboru jednego z dwóch prądów:

 koagulacja_1
Koagulacja kontaktowa 1
Koagulacja o głębokim działaniu przy bezpośrednim styku elektrody z tkanką
 koagulacja_2
Koagulacja forsowna z preparowaniem
Ten prąd zapewnia szybka koagulację Jest szczególnie przydatny do preparowania zapewniając skuteczne ciecie z jednoczesna przewaga koagulacji.
 koagulacja_spray
Koagulacja “natryskowa” – typu SPRAY
Koagulacja z wysokim napięciem do koagulacji dużych powierzchni /fulguracja/ Szczególnie do tamowania krwi przy TUR z zastosowaniem instrumentów o małej powierzchni np. pętla

 

Funkcja Automatyczna koagulacja bipolarna -specjalny rodzaj prądu koagulacji

 koagulacja_bipolarna Przyciśnięcie przycisku “AUTO-COAG ” powoduje włączenie automatycznego procesu koagulacji bipolarnej. Polega on na tym, że prąd jest aktywowany w momencie uchwycenia koagulowanej tkanki. Tak samo prąd jest automatycznie wyłączany, gdy ustanie nacisk na ramiona np. pincety tj. zwieranie końcówek instrumentu.

Po rozpoczęciu procesu koagulacji tkanka jest coraz bardziej osuszana w czasie zasadniczej koagulacji. Jeżeli podtrzymany będzie nacisk narzędzia rezystancja tkanki będzie wzrastać, i spowoduje automatyczne wyłączenie generatora.
Następnie , gdy rezystancja tkanki ponownie się obniży i tkanka będzie „gotowa” do przyjęcia następnej dawki energii, generator włączy się automatycznie. Jest to druga faza koagulacji – końcowa pulsacyjna faza koagulacji, dzięki której uzyskujemy optymalny efekt koagulacji.

Zakończenie koagulacji następuje poprzez rozwarcie końcówek instrumentu. W trakcie końcowej pulsacyjnej fazy koagulacji miga niebieska lampka.

 • Pobierz plik PDFBroszura
 • Pobierz plik PDFDane Techniczne

Podobne Produkty