POCHŁANIACZ DYMU MARVAC

Pochłaniacz dymu MARVAC – dedykowany do diatermii MAXIUM ME402 oraz SMART C

Parowanie tkanki ludzkiej lub zwierzęcej podczas użytkowania aparatury elektrochirurgicznej, powoduje tworzenie się dymu (opary chirurgiczne) i gazowych cząsteczek. Taki dym składa się zwykle z pary wodnej, aerozoli i gazów organicznych.

02

Pochłaniacz dymu MARVAC usuwa ten dym. Powietrze jest zasysane, czyszczone podczas przechodzenia przez wysokowydajny filtr powietrza (standard ULPA), a następnie wydmuchiwane z powrotem do otoczenia. Opcjonalnie, zassane powietrze może być skierowane do centralnego systemu usuwania powietrza.

Proces czyszczenia powietrza służy do usuwania szkodliwych substancji, takich jak aerozole (które są zatrzymywane przez wysokowydajny filtr cząsteczek ULPA) i gazy organiczne, które mogą narazić personel sali operacyjnej na nieprzyjemne zapachy.

Pochłaniacz dymu MARVAC firmy KLS Martin może być używany zarówno jako samodzielne urządzenie, jak i w połączeniu z aparatem elektrochirurgicznym.

Pochłanianie dymu odbywa się na dwóch poziomach, dla których można regulować moc i czas przedłużenia:
• stan gotowości do pochłaniania
• aktywne pochłanianie

Cały system (pochłaniacz dymu MARVAC, aparat
elektrochirurgiczny HF MAXIUM , akcesoria)
może być zainstalowany jako niezależna
jednostka, przy pomocy wózka MAXIUM CART /
MAXIUM CART II.
W takim układzie, aparat HF MAXIUM jest
instalowany na pochłaniaczu dymu MARVAC.
Do zamocowania MARVAC na wózku MAXIUM
CART lub CART II, wykorzystywane są te same
elementy.
Jeżeli dodatkowo wykorzystywany jest Beamer,
układ jest następujący (od dołu do góry):
MAXIUM CART / MAXIUM CART II, MARVAC,
BEAMER, MAXIUM.
diatermia Maxium - wózek z ewakuatorem dymu

 

  • Pobierz plik PDFBroszura
  • Pobierz plik PDFDane Techniczne

Podobne Produkty