STYMULATOR MIĘŚNI i NERWÓW NERVSCOUT

Stymulator mięśni i nerwów NERVSCOUT – dla śródoperacyjnego różnicowania nerwów i mięśni

Stymulator mięśni i nerwów NERVSCOUT służy do śródoperacyjnego rozróżniania nerwów i mięśni, które mogą być stymulowane elektrycznie.
Poprzez elektrodę aktywną (dodatnią) impulsy ujemnie spolaryzowanego prądu elektrycznego (stymulacja katodowa) są okresowo doprowadzane do tkanek. Prąd obiera dowolny szlak z punktu styku do elektrody neutralnej (ujemnej).

Gęstość prądu w tkance spada wraz ze wzrostem odległości od elektrody aktywnej. W pierwszym przybliżeniu można to określić jako “relacja prawa odwracalności kwadratów”: wraz z przechodzeniem prądu elektrycznego przez tkankę, należy się spodziewać, że jego gęstość spadnie czterokrotnie – do 25% – gdy odległość wzrośnie dwukrotnie.

Szlaki nerwowe można zidentyfikować poprzez ocenę ich charakterystyki przewodzenia. Odbywa się to poprzez porównywanie zaobserwowanych reakcji mięśni ze spodziewanymi skurczami maksymalnymi. Przy pomocy procesu “iteracyjnego przybliżenia przestrzennego” (tj. wielokrotne zbliżanie elektrody stymulacyjnej do nerwu przy niskim natężeniu prądu stymulacyjnego, jednocześnie sprawdzając reakcję mięśnia), możliwe jest zlokalizowanie nerwów i minimalizacja uszkodzenia wrażliwych obiektów. Dzięki temu NERVSCOUT może być stosowany do śródoperacyjnej diagnozy czynności nerwów oraz lokalizacji nerwów, w celu zapobiegania niezamierzonemu uszkodzeniu nerwów w największym możliwym stopniu.

Stymulacja katodowa oznacza stosowanie ujemnych prostokątnych impulsów, które są dostarczane do tkanek przez elektrody o średnicy 1,2 i 3 mm w aplikacji monopolarnej. Aktywacja odbywa się poprzez sterownik ręczny i sterownik nożny. NERVSCOUT może być stosowany jako urządzenie samodzielne lub w połączeniu z jednostką elektrochirurgiczną (tryb łączony).

stymulator mięśni i nerwów

stymulator mięśni i nerwów

 

  • Pobierz plik PDFBroszura

Podobne Produkty