SYSTEM NADZORU OKOŁOPORODOWEGO INTELLISPACE PERINATAL

SYSTEM NADZORU OKOŁOPORODOWEGO – POŁOŻNICZY SYSTEM INFORMACYJNY INTELLISPACE PERINATAL – PHILIPS WYZNACZA STANDARDY W KARDIOTOKOGRAFII

System nadzoru okołoporodowego IntelliSpace Perinatal  został opracowany przez Philips we współpracy z Massachusetts General Hospital związany z Harvard Medical School.

system nadzoru okołoporodowego intellispace perinatal

 

IntelliSpace Perinatal jest rozbudowanym systemem opieki okołoporodowej. Łączy w sobie funkcje informacyjne, alarmujące i administracyjne. Oferuje użytkownikowi wszystkie informacje potrzebne do tworzenia dokumentacji matczynej i noworodkowej oraz zarządzania pacjentami na oddziale położniczym.

IntelliSpace Perinatal analizuje sygnał kardiotokograficzny (KTG) i informuje o obecności zapisów budzących niepokój bądź wątpliwości. Parametry przekazywane z przy łóżkowych monitorów mogą być wyświetlane na ekranie monitora w kilku lokalizacjach na oddziale w szpitalu a nawet poza nim(dostęp przez Internet). Umożliwia to również pozostanie przy pacjentce, która wymaga szczególnej opieki bez pozostawienia pozostałych pacjentek bez nadzoru. Intuicyjny interfejs oraz prostota obsługi pozwala użytkownikowi skupić się na swoich pacjentach. Współpraca z monitorami płodu serii Avalon daje gwarancję najlepszej jakości prezentowanych pomiarów

Dokumentacja pacjenta może obejmować zarówno rekordy pacjenta bazujące na schematach postępowania, jak i na formularzach. Rekordy oparte na schematach postępowania pozwalają na wprowadzanie danych przeglądanie podstawowych danych płodu i matki a także adaptację parametrów wejściowych stosownie do potrzeb konkretnej pacjentki. Rekordy oparte na formularzach umożliwiają tworzenie wyczerpującej dokumentacji obejmującej okres od pierwszej wizyty pacjentki, przez poród, okres poporodowy, wypisanie z kliniki i badania kontrolne obejmujące kolejne ciąże.

Elektroniczny rekord pacjenta

  • formularze kart przebiegu porodu oparte na schematach zapewniają szybką dystrybucję danych oraz szybszy i łatwiejszy dostęp do rekordów pacjentek, dostępnych z całego oddziału.
  • wszelkie wprowadzone dane pacjentek są zapisywane w formie elektronicznej, gwarantując kompletność i trwałość dokumentacji.
  • wsparcie oceny statystycznej i generowania raportów dla celów administracyjnych, badawczych i oceny jakości.
  • archiwalne i bieżące dane medyczne są zawsze widoczne, co ułatwia diagnozę pacjenta.

Modułowość

Philips IntelliSpace Perinatal jest potężnym systemem modułowym, spełniającym indywidualne wymagania różnych oddziałów położniczych. Poczynając od samodzielnego systemu nadzoru, do rozwiązań sieciowych, pracujących przy łóżkach pacjentek, IntelliSpace Perinatal jest wystarczająco skalowalny, aby spełnić każde potrzeby.

Interfejs do szpitalnego systemu informacyjnego

Interfejs ADT (przyjęcie, Wypis, Przeniesienie) wykorzystujący format HL-7 dla szpitalnego systemu informacyjnego (HIS) znakomicie usprawnia zarządzanie danymi, eliminując wielokrotne wprowadzanie tych samych informacji. Dwukierunkowe łącze umożliwia łatwy transfer danych demograficznych ze szpitalnego systemu informacyjnego, w celu przyjęcia pacjentki oraz zwrotnie przesyła raporty wypisów i przeniesień.

JEDEN SYSTEM DLA WSZYSTKICH ETAPÓW OPIEKI POŁOŻNICZEJ
Łatwy dostęp do dobrze zorganizowanych informacji zwiększa efektywność działania i pozwala spędzić więcej czasu na bezpośredniej opiece nad pacjentką.

 

System Nadzoru Okołoporodowego. Położniczy system informacyjny. 

Podobne Produkty