Krzysztof Klimczak

Wiceprezes Zarządu

Specjalizacja:
- ginekologia i położnictwo

Igor Pindycki

Główny specjalista ds. wyposażenia sal operacyjnych

Specjalizacja:
- wyposażenie sal operacyjnych
- elektrochirurgia
- narzędzia chirurgiczne
- neurochirurgia

Paweł Lewczuk

Specjalista ds. techniczno-handlowych

Specjalizacja:
- wyposażenie sal operacyjnych
- elektrochirurgia
- narzędzia chirurgiczne

Małgorzata Koclęga-Biały

Specjalista ds. techniczno-handlowych

Specjalizacja:
- pulmonologia i alergologia
- anestezjologia
- neonatologia

Anna Minta-Kurnel

Specjalista ds. techniczno-handlowych

Specjalizacja:
- wyposażenie sal operacyjnych
- elektrochirurgia
- narzędzia chirurgiczne

Filip Wawro

Specjalista ds. techniczno-handlowych

Specjalizacja:
- ginekologia i położnictwo

Krzysztof Kasprzyk

Przedstawiciel Regionalny

Specjalizacja:
– wyposażenie sal operacyjnych
– elektrochirurgia
– narzędzia chirurgiczne

Dorota Krzoska

Kierownik działu handlowego

Specjalizacja:
- materiały eksploatacyjne

Artur Żmigrodzki

Specjalista ds. techniczno-handlowych