REFUNDACJA NFZ

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE (2024):

 

Lp.Wyroby medyczne Limit finansowania
ze środków publicznych
Kryteria przyznawaniaOkres użytkowania
U.03.01Nebulizator
(generator aerozolu)
100 złmukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.03.02raz na miesiąc
U.03.02Inhalator pneumatyczny400 złmukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.03.01raz na rok
U.04.01Głowica do inhalatora membranowego150 złmukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.04.02raz na 6 miesięcy
U.04.02Inhalator membranowy800 złmukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.04.01raz na rok
U.05.01Urządzenie do drenażu układu oddechowego wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe: zestaw oddechowy do drenażu autogenicznego albo trenażer oddechowy z manometrem lub bez manometru250 zł za sztukę
zestaw oddechowy

470 zł za sztukę
trenanżer oddechowy z manometrm

250 zł za sztukę
trenażer oddechowy bez manometru
mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsekraz na 6 miesięcy