Ważna informacja dot. wirusa SARS-CoV-2 i system ewakuacji dymu KLS Martin maXium® smart Vac

Koronawirus utrzymuje nas w napięciu, odkąd wybuchła epidemia i determinuje nasze codzienne życie. Priorytetem jest zdrowie! Personel szpitalny i pacjenci muszą bardziej niż kiedykolwiek zaufać produktom medycznym.

Pacjenci z COVID-19 i stosowanie odprowadzania dymu podczas zabiegów operacyjnych

Różne towarzystwa, takie jak Europejskie Towarzystwo Endoskopii Ginekologicznej (ESGE) i Stowarzyszenie pielęgniarek około-operacyjnych (AORN) opublikowały zalecenia dotyczące leczenia pacjentów z COVID-19 podczas zabiegu chirurgicznego. Wszystkie organizacje zdecydowanie zalecają, oprócz osobistego wyposażenia ochronnego, również odprowadzanie dymu w otwartych i laparoskopowych zabiegach operacyjnych.

Dostępne informacje na temat wirusa SARS-CoV-2

Rozmiar cząstek wirusa SARS-CoV-2 wynosi od 60 do 140 nm. Obecnie nie ma dostępnych badań klinicznych dotyczących przenoszenia wirusów SARS-CoV-2 przez dym chirurgiczny. Oprócz innych środków istnieją pewne zalecenia ochrony dotyczące stosowania systemów oddymiania.

Źródło

1. Na Zhu, Ph.D., Dingyu Zhang, M.D., Wenling Wang et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/ NEJMoa2001017; retrieved 15.04.2020
2. COVID-19 FAQs. Association of periOperative Registered Nurses (AORN) Website. https://www.aorn.org/guidelines/aorn-support/covid19-faqs; retrieved 15.04.2020
3. Zheng M, Boni L, Fingerhut A. Minimally invasive surgery and the novel coronavirus outbreak: lessons learned in China and Italy, Annals of Surgery. 2020.9.; retrieved 15.04.2020

system oddymiania Maxium Smart VAC

W jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony personelu OR przed wirusami SARS CoV-2?

Główny filtr urządzeń oddymiających maXium® smart Vac odpowiada standardowi filtracji ULPA, który usuwa 99,9995% wszystkich cząstek z 0,1 µm (= 100 nm).
Biorąc pod uwagę parametry techniczne głównego filtra i rozmiar cząstek wirusa SARS-CoV-2, z duża pewnością zakładamy, że systemy usuwania dymu maXium® smart Vac, skutecznie filtrują wirusy SARS-CoV-2. Warto podkreślić fakt, że rozmiar cząstek zawieszonych jest powyżej minimalnej granicy przenikalności cząstek / MPPS (Most Penetrating Particle Size).
Ponadto nasze urządzenia oddymiające można podłączyć do centralnego systemu odsysania na blokach operacyjnych, który jest w niektórych krajach zalecany lub nawet obowiązkowy.
Dalsze środki ochrony osobistej, takie jak maski FFP-3, dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo personelu obsługującego.

Zmiana głównego filtra

Nasz główny filtr ma całkowitą pojemność 40 godzin. Aby uniknąć ryzyka, zalecana może być wymiana głównego filtra po operacji pacjenta z COVID-19.

Czego potrzebujesz, aby używać maXium® smart Vac ?
• Nasze jednostki oddymiające są zaprojektowane tak, aby pasowały do odpowiednich diatermii elektrochirurgicznych smart C® oraz maXium®.
• maXium® smart Vac współpracuje również z naszymi innymi urządzeniami, a nawet z urządzeniami konkurencyjnymi. Możliwe jest działanie również samodzielne, bez jednostki elektrochirurgicznej.
• Jako specjalną cechę oba urządzenia są wyposażone w tryb LAP przeznaczony do operacji laparoskopowych. Ten tryb ogranicza wydajność ssania do 50% poprzez naciśnięcie przycisku.

Link do źródła: https://www.klsmartin.com/fileadmin/user_upload/Homepage/Mediathek/maXium_smartVAC_marVAC_COVID19_EN.pdf