OPROGRAMOWANIE COBRA

Program COBRA współpracuje z miernikiem tlenku węgla MicroCO

  • prezentacja wyników w postaci wykresu
  • możliwość wprowadzenia danych pacjenta
  • wydruk raportów
  • archiwizacja raportów na dysku